Afdeling: Middelbeers - Imkervereniging Sint Ambrosius

AFDELING: Middelbeers - Imkervereniging Sint Ambrosius

WELKOM BIJ IMKERVERENIGING SINT AMBROSIUS, Oirschot/de Beerzen e.o.

 

WAT DOET ONZE VERENIGING?

Het doel van onze vereniging is het bevorderen van de imkerij in de breedste zin van het woord. De vereniging zet zich in voor de promotie van de imkerij, het verspreiden van kennis rondom het imkeren, het verbeteren van de dracht (voedselplanten en -bomen) voor honingbijen en andere bestuivende insecten. De vereniging biedt ondersteuning aan imkers.

Deze doelstelling proberen we te bereiken door

  • het organiseren van cursussen voor beginnende en gevorderde imkers,

  • het organiseren van lezingen en bijeenkomsten voor imkers en andere geïnteresseerden

  • het begeleiden van (beginnende) imkers,

  • het bezoeken van natuurmarkten,

  • het geven van voorlichting op scholen,

  • het informeren en adviseren van gemeenten en particuliere organisaties over biodiversiteit en bijen

  • het bijhouden van onze website http://bijenteelt.com Kijk vooral ook op deze website. Daarop vindt u de meest actuele informatie over de activiteiten die wij organiseren. 

Wij hebben ruim 80 leden. 

 

IMKERCAFÉ

Elke tweede donderdag van de maand organiseren wij een imkercafé.

Het imkercafé bestaat uit twee onderdelen:

- presentaties over de bij, bijenvolk, dracht en de imkerpraktijk

- gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen, etc.

 

CURSUSSEN en PRAKTIJKSESSIES

Wij organiseren  in 2017 diverse cursussen:

- Basiscursus Bijenhouden

Deze cursus is voor de beginnende imker. De cursus start op 19 januari 2017.

- Cursus Bijengezondheid 

Deze cursus start in november 2016. 

- Imkerpraktijk+

Praktijksessies bij de bijenvolken op onze verenigingsstand.

 

Voor de cursussen kunt u zich op de NBV-site onder cursussen Middelbeers opgeven.. U kunt ook een mail sturen naar de secretaris.

 

 

Geslaagde cursisten met leraar en mentoren van de basiscursus

 

MAANDELIJKS EEN IMKERCAFÉ

Elke tweede donderdag van de maand organiseren wij een imkercafé voor imkers en belangstellenden uit de omgeving. Elk imkercafé begint met een presentatie en bespreking van een onderwerp dat voor imkers van belang is. Het imkercafé begint om 19.30 uur in Dorpshart 'Ons Mevrouw', Doornboomstraat 32 in Middelbeers.

Kijk voor het onderwerp van het volgende imkercafé op onze website. 

 

 

 Geslaagden van de cursus koninginnenteelt

 

 

HET ONTSTAAN VAN HET GEORGANISEERDE IMKERLEVEN IN NEDERLAND

Contactgegevens

Jos Römgens
secretaris
tel. 06 - 37598163

K.v.K. 17278188
Bankrekeningnummer:
NL 64 RABO 0155239740
tnv Bijenhoudersvereniging Oirschot-de Beerzen e.o.

Lidmaatschap kost € 12,50 per jaar. U moet dan ook lid zijn van de NBV.

Voor het melden van een zwerm bij een imker kunt u terecht op onze website, onder de kop ' de vereniging'.

Kijk ook op onze website voor recente berichten.
nbvmiddelbeers@gmail.com
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.